Radomír Novák - Bydlení pro život

Architektura Harmonie Staveb 3

Klíčové konstanty přírodní architektury používané v návrhu stavebních tvarů a v interiérové tvorbě

Na níže uvedeném schématu můžete vidět kompletní uskupení všech konstant, které se používají v posvátné Architektuře, tedy v Architektuře Harmonie Staveb. Nejsou zde uvedeny pouze odvozené příbuzné harmonické konstanty od Zlatého řezu (Fí na druhou, Fí na třetí, 2Fí, poměr odmocniny z 5 ku Fí apod). Všimněte si, že některé konstanty jsou zvýrazněny větším popisem a je to můj záměr. Právě trojice intervalů Oktávy (2/1), Kvinty (3/2) a Kvarty (4/3), které se říká královská trojice, je stěžejní a nejdůležitější společně s konstantou Fí, Pí a odmocninou ze 2. Matkou všech intervalů a současně tvořitelkou Zlatého řezu je Oktáva (2/1) a proto je k této převodní cestě tak důležitá konstanta (odmocnina z 5 mínus 1). Pro stanovení sklonu všech přikloněných rovin sedlových střech je zase zcela zásadní používat konstantu (Pí/2). Všechny tyto konstanty jsou velice důležité proto, že vykazují limitní hranice v přírodní energetice sil (v chování přirozeného elmag vlnění a u vektorových součtů jeho elektrické a magnetické složky). Tvůrci významných a estetických staveb starověku a gotiky tyto konstanty používali právě proto, aby nedocházelo k násilnému narušení okolní přírody vlastní hmotou a prostorem těchto staveb. Záměrem stavitelů bylo začlenit tyto harmonické stavby do přírodního chrámu, jehož části i celý komplet společně nesou jasný podpis velkého Stvořitele. 

Diskusní téma: Konstanty přírodní Architektury

Datum 05.04.2021
Vložil ensueva
Titulek cialis capsules vs softabs

[url=https://vsviagrav.com/]buy viagra online[/url]

Datum 22.12.2020
Vložil ensueva
Titulek cialis and effects on women alcomo

Macrobid Tablets Low Price Fewutity [url=https://bansocialism.com/]best price cialis[/url] Zollaalcoppy Diflucan Prescriptions

 

Fotografie použita dle Creative Commons ஃ முதல் அ வரை  FENG ŠUEJ

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode