Radomír Novák - Bydlení pro život

Architektura harmonie staveb 2

Jantra šesti Trojic hudebních (přírodních) intervalů pro harmonické stavitelství - architektura statické hudby

Když jsem po 15 letech práce v harmonickém stavitelství (znovu)objevil níže uvedené kompaktní schéma JANTRY 6 hudebních intervalů o 9 polích, ukázalo se, jak nesmírně sofistikovanou a dokonalou vzájemnou vazbu 6 trojic těchto intervalů vlastně představuje. Je velmi efektivním klíčem, který už léta používám mimo jiné především ke stanovení poměrů pravoúhlých stěn u stavebních Tvarů. Bílé šipky ukazují na cestu zvětšování původního intervalu směrem ke třetímu výslednému intervalu, čehož dosáhneme vynásobením zlomků předchozích dvou intervalů. Černé šipky ukazují na cestu zmenšování původního intervalu směrem ke třetímu výslednému intervalu, čehož dosáhneme podílem zlomků předchozích dvou intervalů. Je velmi zajímavé, že dotyčných trojic intervalů může být jen 6, nic víc, nic méně. Kde se asi ukrývá taková sekunda nebo septima ?

Příklady uplatnění jednotlivých trojic intervalů v proporcionální tvorbě u stavebních Tvarů

Příklad uplatnění kombinace trojic intervalů v proporcionální tvorbě u větších stavebních celků

Příklad půdorysného profilu stavby rodinného domu ve Zlatém řezu

Příklad vertikálního profilu stavby rodinného domu ve Zlatém řezu

 

 

Diskusní téma: Architektura Harmonie 2 - Zlaté a Hudební Proporce Staveb

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

Fotografie použita dle Creative Commons ஃ முதல் அ வரை  FENG ŠUEJ

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode